Διάσημοι επιστήμονες που πίστευαν στο υπερφυσικό

Ποιοί ήταν οι ιδιαίτεροι Επιστήμονες που βοήθησαν την εξέλιξη του ανθρώπου και πίστευαν στο υπερφυσικό;
Οι διασημότεροι επιστήμονες της ιστορίας συχνά θεωρούνται άνθρωποι με αυστηρή ιδεολογία και χαρακτήρα παρόμοιο με τις επιστημονικές τους μεθόδους, σοβαρό και μετρημένο. Όμως φαίνεται πως υπήρξαν μία σειρά από ιδιαίτερους ανθρώπους με τεράστια συμβολή στην ανθρωπότητα, που πίστευαν στο υπερφυσικό και τις μεταφυσικές επιστήμες, συνδυάζοντας το όνομά τους με την απόκρυφη επιστήμη.