Ερμής ο αρωγός συν-οδοιπόρος της αναζήτησης…

Ο Ερμής ήταν ανάμεσα στα άλλα, ο Αγγελιοφόρος των Θεών, αλλά και ψυχοπομπός ( «Οδός άνω και κάτω μία»). Ο Πυθαγόρας αποκαλούσε τον Ερμή, «θεϊκό ταμία των ψυχών», «πομπαίο», «πυλαίο» και «χθόνιο», επειδή συνόδευε τις ψυχές στον ‘Aδη.

Ήταν όμως επίσης προστάτης των οδοιπόρων ( γεγονός μάλλον καθόλου τυχαίο, και εξαιρετικά συμβολικό, όπως θα διαπιστώσετε στην συνέχεια). Για αυτό τον λόγο υπήρχαν οι Ερμαϊκές στήλες κατά μήκος των οδών, ώστε να μην ξεφύγουν οι οδοιπόροι από τη σωστή κατεύθυνση , να μην χάνουν δηλ. τον δρόμο τους…