Επιστημονική Απόδειξη Ζωής στον Άρη από την N.A.S.A.

Επιστημονική Απόδειξη Ζωής, Οξυγόνο, Μεθάνιο, Όζον και Νερό. Τα τελευταία αποτελέσματα δοκιμών & εικόνες από τη NASA / JPL.

Δείτε τα παρακάτω βίντεο με τις αποδείξεις και τις φωτογραφίες με την Αριανή Αρχαιολογία… (!!!)