ΓΕΩΜΥΘΟΛΟΓΙΑ : Ερμηνεύοντας τα ανεξήγητα

Συνέντευξη του Ομότιμου Καθηγητή Γεωλογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών Ηλία Μαριολάκου
Δίνει απαντήσεις μέσα από την επιστήμη της γεωλογίας σε πολλά ερωτήματα της μυθολογίας
Είναι μια συνέντευξη ενημερωτικότατη
Δείτε το βίντεο