Ο Ηρόστρατος και ο ναός της Εφέσου

Ένας μακρινός μαθητής του Ηράκλειτου ζούσε τον 4ο π.Χ. αιώνα και λεγόταν Ηρόστρατος. Γνώριζε μερικές από τις ιδέες του φιλοσόφου, αλλά πήρε την απόφαση να μυηθεί επίσης σε όποια από αυτές δε μπορούσε να ξέρει, αφού το βιβλίο του Ηράκλειτου βρισκόταν στο ναό της Αρτέμιδος.

Ο Ηρόστρατος παραβίασε το ιερό της θεάς και διάβασε το έργο του δασκάλου του. Τι συνέβη τότε σ΄αυτόν τον μεθυσμένο από δόξα άνθρωπο; Δεν μπορούμε φυσικά παρά να το εικάσουμε.