Μύθος, σύμβολο και εικόνα…

Μύθος, σύμβολο και εικόνα…

«..Η ψυχή δεν μπορεί να σκεφτεί χωρίς εικόνες»
Αριστοτέλης

«..Ο δρόμος προς τη Σοφία και την απελευθέρωση από την ύλη βρίσκεται μέσα στην συμβολική αντίληψη – την ανάπτυξη της ενεργητικής φαντασίας που μεταφράζει τα σύμβολα σε Γνώση». Πλωτίνος