Πλάτων: Πίσω από κάθε μύθο κρύβεται η αλήθεια… )

«ΜΥΘΟΥ ΜΕΝ ΣΧΗΜΑ ΕΧΟΝ ΛΕΓΕΤΑΙ ΤΟ ΑΛΗΘΕΣ ΕΣΤΙ» Πίσω από κάθε μύθο κρύβεται η αλήθεια, μας λέει ο Πλάτων. Πρέπει επιτέλους να σκύψουμε με προσοχή, ανοιχτό μυαλό και ευλάβεια, στον ανεκτίμητο θησαυρό πληροφοριών και γνώσεων που μας δίνει η Ιερή Ελληνική Παράδοση δηλαδή η Ελληνική Μυθολογία, αλλά και γενικά όλη η Αρχαιοελληνική Γραμματεία. Η Μυθολογία είναι το ληξιαρχείο μας. Πρέπει να πάψουμε να θεωρούμε ότι περιέχει ευχάριστα παραμυθάκια, όπως μας την δίδαξαν.