ΚΩΔΙΚΑΣ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ : Εξωγήινες βάσεις

Όλα τα σημεία των πιθανών εξωγήινων βάσεων, σύμφωνα με τα στοιχεία που διέρρευσαν από τη KGB, στοιχεία πολλαπλών μαρτυριών εργαζομένων και τυχαίων μαρτύρων, δορυφορικές φωτογραφίες, έγγραφα της CIA, έρευνες μελετητών και μετρήσεις έντονης εξωγήινης δραστηριότητας στις πιθανές περιοχές…

ΠΗΓΗ: http://aneksigita-fainomena.blogspot.com/2015/04/eksogihnes-baseis.html